ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Tab Icon 2
วารสารออนไลน์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
24.05.2567
2

ร่วมสัมมนา เรื่อง ”การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม BCG ในพื้นที่ EEC”

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
23.05.2567
1

ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหา เกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด (คพจ.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
23.05.2567
8

ร่วมการฝึกอบรมภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม

วารสาร สอจ.ประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 11/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
19-01-2567 เปิดดู : 4 0 หน้า
วารสาร สอจ.ประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 10/2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2566
19-01-2567 เปิดดู : 1 0 หน้า
วารสาร สอจ.ประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 9/2566 ประจำเดือน กันยายน 2566
13-11-2566 เปิดดู : 2 0 หน้า

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

30.01.2564

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30.01.2564

ประกาศผลการพิจารณาการจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (GREEN INDUSTRY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

18.01.2567

ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 3 โรงงานยิ่งรุ่งเรือง

07.12.2566

ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 3 ของ บริษัท สหเซวา จำกัด

01.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 56

14.05.2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร.1 ปี 2567 เดือน เมษายน 2567

14.05.2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร.1 ปี 2567 เดือน มีนาคม 2567

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03