คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
07.02.2566
1

ร่วมเป็นเกียรติและประชุมหารือแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ U2T For BCG ในพื้นที่ภาคกลาง

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
06.02.2566
0

ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 3 พื้นที่ชายฝั่งตั้งแต่ระบบหาดแหลมผักเบี้ย-หัวหิน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ถึงระบบหาดแหลมศาลา ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
06.02.2566
0

ร่วมประชุมรับฟังการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

30.01.2564

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30.01.2564

ประกาศผลการพิจารณาการจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (GREEN INDUSTRY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

27.01.2565

ข้อกำหนดของงานจ้าง (TOR) โครงการค่าใช่จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) 2565

01.03.2564

ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) OPOAI-C ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

01.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 56

07.02.2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร.1 ปี 2566 เดือน มกราคม 2566

12.01.2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร.1 ปี 2566 เดือน ธันวาคม 2565

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02