คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
27.09.2565
4

ร่วมพิธีมอบโล่และใบรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA : 2019) และธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance : 2019) ของ สปอ.

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
26.09.2565
1

ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา พระราชทาน ในโครงการถวายเทียนพรรษา มหามงคลเพื่อแผ่นดินปี 2565

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
21.09.2565
0

ร่วมออกตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ประจำเดือนกันยายน 2565 ปีงบประมาณ 2565

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

11.11.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

14.10.2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

30.01.2564

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30.01.2564

ประกาศผลการพิจารณาการจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (GREEN INDUSTRY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

27.01.2565

ข้อกำหนดของงานจ้าง (TOR) โครงการค่าใช่จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) 2565

01.03.2564

ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) OPOAI-C ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

01.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 56

15.09.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร.1 ปี 2565 เดือน สิงหาคม 2565

15.08.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร.1 ปี 2565 เดือน กรกฎาคม 2565

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02