แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2566

https://anyflip.com/mztjb/oldb/

 

******************************************************************

 

 

 

แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2566-2570)

https://anyflip.com/mztjb/fzno/

 

*************************************************

 

 

 

กลุ่ม 2

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2563-2565

https://anyflip.com/mztjb/cszd/

 

*****************************************

 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

https://anyflip.com/mztjb/gxvb/

 

***********************************************

 

 

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

O8 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 10MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570.pdf
ขนาดไฟล์ 53MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แผนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง-2-พ.ศ.2561-–-2565-ฉบับทบทวน.pdf
ขนาดไฟล์ 46MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง