ลงพื้นที่ตรวจตราการใช้วัตถุระเบิด และสถานที่เก็บวัตถุระเบิด

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.00 น.
       นางสุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนากูล อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยนายพงษ์รัตน์ เขียวภักดี นายช่างรังวัดชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจตราการใช้วัตถุระเบิด และสถานที่เก็บวัตถุระเบิด ร่วมกับผู้แทนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ EOD ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของบริษัท สหเฮงมายนิ่ง จำกัด ประทานบัตรที่ 33542/16470 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์