ร่วมกิจกรรมการแถลงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.
       นายดำรง โอกาศ อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางจริยา ศิวายพราหมณ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมกิจกรรมการแถลงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ หน่วยงานระดับกรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสถาบันต่างๆ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปกอ. เป็นประธานในพิธี