พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่  1 ตุลาคม  2565  เวลา  07.30 น.

                   นางจันทร์จิรา บางเสน อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางสาวกมลพร ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และนายพงษ์รัตน์ เขียวภักดี นายช่างรังวัดชำนาญงาน ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่าน  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี