ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา  ๑๘.๐๐ น.

             นางจันทร์จิรา บางเสน อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางจริยา ศิวายพราหมณ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นางสาวอารีวรรณ จินตะสะวิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางขวัญจิต หนูอินทร์ นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี