ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา  ๐๖.๓๐ น.

            นางจันทร์จิรา บางเสน อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ และกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ (หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี