ตรวจวัดอากาศ
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
      นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โดยนายศรัณย์วิชญ์ เฮงพระพรหม หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนายก้องภพ ภาคสุริยัน วิศวกรปฏิบัติการ ร่วมตรวจวัดอากาศ (ปล่องระบาย) บริษัท ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จำกัด ณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี