ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Tab Icon 2
วารสารออนไลน์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
19.04.2567
1

จัดสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการเตรียมความพร้อมสู่การประเมิน ระดับที่ 1 โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
19.04.2567
0

จัดฝึกอบรมให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการโรงงานในการรายงานข้อมูลการจัดเก็บและจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 การรายงานสารเคมีประจำปี ในระบบ i.industry ของกระทรวงอุตสาหกรรม

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
18.04.2567
1

จัดสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วารสาร สอจ.ประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 11/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
19-01-2567 เปิดดู : 3 0 หน้า
วารสาร สอจ.ประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 10/2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2566
19-01-2567 เปิดดู : 1 0 หน้า
วารสาร สอจ.ประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 9/2566 ประจำเดือน กันยายน 2566
13-11-2566 เปิดดู : 2 0 หน้า

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

30.01.2564

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30.01.2564

ประกาศผลการพิจารณาการจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (GREEN INDUSTRY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

18.01.2567

ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 3 โรงงานยิ่งรุ่งเรือง

07.12.2566

ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 3 ของ บริษัท สหเซวา จำกัด

01.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 56

11.03.2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร.1 ปี 2566 เดือน กุมภาพันธ์ 2567

11.03.2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร.1 ปี 2566 เดือน มกราคม 2567

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03